Vuoden 2018 tiedote

9.1.2018

Tiedote Jyty Iisalmi ry:n hallituksen kokoonpanosta edunvalvonnasta ja virkistystoiminnasta

Jäsenmaksut 1.1.2018 alkaen

- Prosentuaalinen jäsenmaksu 1,32 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.

- Opiskelijajäsenmaksu on 3 euroa kuukaudessa.

- Yhtenäinen euromääräinen jäsenmaksu koskee jäseniä, jotka ovat jääneet ilman palkkaa

yhdistysten sääntöjen 8§:ssä mainituista syistä. Jäsenmaksu 5 €/kk.

- Asevelvollisen ja siviilipalvelusta suorittavan jäsenmaksu on nolla euroa.

- Yhtenäinen kannatusjäsenmaksu on 36 euroa/vuosi.


Jyty Iisalmi ry:n hallitus

Puheenjohtajaksi valittiin vuodelle 2018 Arja Kokkonen.

Varsinaiset jäsenet Varajäsenet

2016 – 2018

Ahonen Rauni                                  Jauhiainen Eila

koulusihteeri                                    koulunkäyntiavustaja

Miettinen Tiina                               Väisänen Ulla

hallintosihteeri                                hallintosihteeri

Tegelberg Liisa                                Laakso Jaana

asiakassihteeri                                 kirjanpitäjä

2017 – 2019

Turpeinen Sari                                  Halonen Sirpa

koulutussuunnittelija                      toimistosihteeri

Kettunen Marja                                Kettunen Anna-Mari

kirjastonhoitaja                                kirjastonhoitaja

Lappalainen Kirsi                             Meriläinen Merja

kotona-asumisentuen esimies        lomitustyönohjaaja

2018 – 2020

Kouvalainen Sanna                           Heikkinen Eija

henkilöstöassistentti                         kiinteistösihteeri

Kumpulainen Maarit                        Kauppinen Marika

lähihoitaja                                           hallintosihteeri

Rytkönen Terttu                                Väisänen Henriikka

myyntireskontranhoitaja                 tietojärjestelmäasiantuntija

 

Edunvalvonta

Iisalmen kaupunki

Pääluottamusmies: Eija Eskelinen

Varapääluottamusmies: Leena Partanen

Luottamusmies/toimisto- ja kirjastohenkilökunta: Leena Partanen

Varaluottamusmies/toimisto- ja kirjastohenkilökunta: Liisa Tegelberg


Sonkajärven kunta

Pääluottamusmies: Merja Luukkonen


Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Pääluottamusmies: Mirja Åkerlund


Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

luottamusmies: Antti Ronkainen


Virkistys

Matkat ja tapahtumat

Joka vuosi yhdistyksemme järjestää erilaisia matkoja johonkin tapahtumaan tai kaupunkiin.


Smartum kulttuuri- ja liikuntasetelit

20 kpl /vuosi Smartum kulttuuri- ja liikuntaseteliä (10 kpl keväällä ja 10 kpl syksyllä). Setelin arvo 5 €, josta jäsenen omavastuu 2,5 €. Kevään 2018 lippujen lunastuksesta ilmoitetaan erikseen. Lisätietoja lippujen lunastuksesta: Sanna Kouvalainen, puh. 040 741 5480 tai kouvalainen.sanna@hotmail.com.


Jäsenillat

Jyty Iisalmi ry järjestää vuosittaisia jäsenilleen tarkoitettuja teemailtoja. Esimerkiksi keväisin kokoonnumme jäseniltaan hyvän ruoan ja rattoisan musiikin kera. Joulukuussa on yhdistyksemme perinteinen pikkujoulu.

Meijän Vintti

Yhdistyksen oma toimitila Savonkadulla toimii jäsenten yhteisenä kokous- ja kokoontumispaikkana.