Lomautuksen sattuessa

24.3.2020

Lomautuksen sattuessa

- Ota heti yhteyttä TE-toimistoon (te-palvelut.fi)

- Ilmoittaudu työttömyyskassaan (jytk.fi)

 •   Hakemuksen liitteenä kassalle tulee toimittaa:
  • lomautusilmoitus (ellei palkkatodistuksessa mainintaa lomautuksesta)
  • palkkatodistus 26 viikolta ennen lomautuksen alkua (palkkatodistuksen tulee olla joko ensimmäiseen lomautuspäivään saakka tai edellisen kalenterikuukauden loppuun)
  • kopio työsopimuksesta (ellei jostain muusta dokumentista esim. palkkatodistuksesta ilmene, että kyse on toistaiseksi voimassa olevasta työsuhteesta)
  • kopio sen kuukauden palkkalaskelmasta, josta kyseisen hakujakson lomautuspäivät on vähennetty; mikäli kyse ei ole yli kuukauden kestävästä kokoaikaisesta lomautuksesta
  • sivutoimisilla yrittäjillä kopio viimeksi vahvistetun verotuksen verotuspäätöksestä

Lisätietoa ja pääluottamusmiehet Iisalmessa: https://iisalmi.jytyliitto.net/edunvalvonta/

Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassan yhteystiedot: https://www.jytk.fi/yhteystiedot/Sivut/default.aspx

Ansiopäivärahan hakemiseen liittyvät lomakkeet löydät osoitteesta: https://www.tyj.fi/lomakkeet/