Tiedotteet

Iisalmen kaupunki

Paikallinen järjestelyerä 1.1.2019
Tehtäväkohtaisiin palkkoihin kohdistetaan n. 0,6 % ja henkilökohtaisiin lisiin 0,6.

Minun esitykseni, että koko järjestelyerä 1,2 % käytetään ensisijaisesti tehtäväkohtaisten palkkojen korottamiseen prosenttikorotuksena.

Maatalouslomittajien osalta myös toivomus, että järjestelyerä käytetään tehtäväkohtaisiin palkkoihin.

Koska yksimielisyyttä ei saavutettu, niin järjestelyerä kohdennetaan ja jaetaan työnantajan esityksen mukaisesti.

Yleiskorotus 1.4.2019

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 1,0 %. Palkkaluvun 11 $:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 1,0 prosentilla.

Muita tärkeitä asioita:

Kunta-ala valmistautuu työn murrokseen

Kunta-alan työmarkkinaosapuolet käynnistävät työn murroksen pitkäjänteisen seurannan kunta-alalla. Tavoitteena on pitää huolta julkisen sektorin kunnosta ja toimintaedellytyksistä.

Alla olevasta linkistä pääset tutustumaan tarkemmin asiaan:

https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/kunta-ala-valmistautuu-tyon-murrokseen.aspx

Kilpailukykysopimuksesta neuvottelutulos

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt  pääsivät neuvottelutulokseen työmarkkinoiden kilpailukykysopimuksesta. STTK:n, Akavan sekä EK:n hallitukset ja KT:n valtuuskunta hyväksyivät neuvottelutuloksen jo maanantaina 29.2. Maan hallitus hyväksyi omalta osaltaan neuvotellun tuloksen keskiviikkona 2.3. SAK:n hallitus hyväksyi neuvottelutuloksen maanantaina 7.3.  Jyty hyväksyi neuvottelutuloksen STTK:n hallituksessa samaan aikaan kuin muut STTK:hon kuuluvat liitot.

Alla olevasta linkistä pääset tutustumaan tarkemmin asiaan:

https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/kilpailukykysopimuksesta-neuvottelutulos.aspx

Talvisin terveisin:

Leena Partanen, pääluottamusmies