Jäsenasiat

Jäsenmaksu

Pidä yllä jäsenyytesi. Kuukausittain maksettava jäsenmaksu antaa oikeuden liiton jäsenetuihin ja sillä hankit vakuutuksen työttömyyden varalle.

Jäsenmaksun perintä vuonna 2024

Jäsenmaksut tilitetään suoraan Jytyliittoon. Liitto lähettää sekä työnantajille että itse maksaville jäsenille tili- ja viitenumeron jäsenmaksujen maksamista varten. Jyty Iisalmi ry:n yhdistysnumero on 588 ja liittotunnus 651.

Vuonna 2023 yhdistyksemme jäsenmaksu on työssä olevalta 1,32 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta (liiton osuus 1,056 % ja yhdistyksen osuus 0,264 %). Euromääräinen jäsenmaksu on 7 €/kuukausi.. Asevelvollisen ja siviilipalvelusta suorittavan jäsenmaksu 0 euroa. Kannatusjäsenmaksu on 36 €/vuosi.

Ennakonpidätyksen alainen palkka käsittää päätoimen tai siihen rinnastettavat tulot (palkka, palkkio, korvaus) mukaan lukien työaikakorvaukset, luottamustehtävästä saatu palkkio, verolliset luontoisedut, lomaraha ja lomakorvaus. Jäsenmaksua ei suoriteta sivutoimesta eikä verottomasta tulosta, kuten päivärahasta ja km-korvauksesta.

Euromääräistä jäsenmaksua maksavat jäsenet, jotka vähintään kolmenkymmenen (30) päivän ajaksi ovat jääneet vaille varsinaista palkkaa palkattoman virkavapauden tai työloman, opiskelun, asevelvollisuuden, sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden vuoksi tai ovat perhevapaalla. Myös määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä (kuntoutustuella) olevat maksavat euromääräistä jäsenmaksua.

Työttömyyskassan etuudesta (työttömyyspäiväraha, koulutustuki jne.) peritään prosentuaalinen jäsenmaksu, joka sisältää vain liittojäsenmaksun. Työttömyyskassa perii sen suoraan etuudesta jäsenen valtuutuksen perusteella.

Lisätietoa jäsenmaksusta


Jäsenasioitamme hoitaa Marietta Niskanen, sähköposti: marietta.niskanen(at)jytyiisalmi.net